Lördag, 16 oktober

Konserten kommer att bjuda på romantik, dramatik och humor. Bland annat med sånger på svenska, danska och engelska, välkända operaarior och pianosolo.

Sidsel Aja Eriksen, mezzosopran, har studerat vid Det Jyske Musikkonservatorium (Danmark), för bl.a. Ingrid Haking Raaby. Efter masterexamen studerade hon vid Dutch National Opera Academy i Amsterdam (Holland). Därefter återvände hon till Danmark för ytterligare två studieår med avslutande debutkonsert 2018.
På scenen har Sidsel medverkat i olika föreställningar på Nedeländska nationalscenen, Århus Sommeropera, Den Fynske Opera, Det kongelige Opera, m.fl. Dessutom är hon flitigt anlitad som konsertsångerska i kyrkor och i kammarmusikaliska sammanhang.

Samuel Skönberg, bördig från Mjölby, har studerat piano för Anders Peterson vid Musiklinjen på Vadstena folkhögskola. Därefter fortsatte han studierna vid Kungliga Musikhögskolan för Professor Mats Widlund. Samuel avslutade sina studier med ett kammarmusikdiplom.
Han har erhållit ett flertal stipendier, däribland Kungliga Musikaliska Akademiens stipendium för pianoackompanjemang, som bl.a. innebar en omfattande konsertturné i USA, Kanada och Sverige
med 2003 års Jenny Lind-stipendiat.
Samuel är ofta engagerad som solist och ackompanjatör både i Sverige och i ett flertal europiska länder samt i USA och i Asien.
Plats:Katedralskolans aula i Linköping
Kl 16:00, pris 120 kronor
Köp biljett
Köp biljett